Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti


Společnost Vostry - Morava spol. s r.o., Autoškola Vostrý, s.r.o. nebo Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. (dále jen „propojené osoby“) neodpovídají za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto WWW serveru nebo jiných systémů nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto WWW serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automaticky souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím této služby mají pouze informativní charakter, nemusejí být nutně úplné, vyčerpávající, přesné či aktualizované a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny bez předchozího oznámení. Veškeré informace či data zpřístupňované prostřednictvím této služby zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Vostry - Morava spol. s r.o. nebo některé z propojených osob.
©  Autoškola Vostrý, s.r.o.